Conversio management & consultancy
    

Interim Management

Consultancy

 

Project Management

 

 

Conversio Management & Consulting
Burgemeester Elsenlaan 329
2282 MZ Rijswijk
+31 10 820 8775
info@conversio.nl


 
 

 
Visie

Conversio staat voor verantwoordelijkheid, eerlijkheid en openheid. De verantwoordelijkheid ziet u terug in het feit dat we ons advies ook graag voor u realiseren door interim management of projectmanagement. Maar ook in onze algehele handelswijze staan wij voor onze zaak.

Eerlijkheid en openheid betekent voor ons dat de waarheid centraal staat. Als we iets willen veranderen zal deze realiteit onder ogen gezien moeten worden en houden wij u indien nodig een spiegel voor.
Een lange termijn relatie is voor ons dan ook belangrijker dan korte termijn commercieel resultaat.

Onze visie valt verder uiteen in een specifieke visie per onderwerp. Van de meest actuele onderwerpen hebben wij kort onze visie uiteengezet zodat u kunt zien of deze u aanspreekt. Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking en toelichting over dit onderwerp.

 
 
 

 

Het Nieuwe Werken (HNW)
Deze ontwikkeling staat bij zeer veel organisaties in de aandacht. Wij hebben hier ook de nodige ervaring mee opgedaan. Cruciaal voor een succesvolle aanpak is dat uw uitgangspunten en doelstellingen eerst duidelijk zijn. Waarom streeft u eigenlijk HNW na? Wanneer bent u tevreden?
Zijn er meetbare doelstellingen?
HNW is meer dan een leuk ingericht kantoor. Wij hanteren een integrale aanpak met aandacht voor Facilitair Management, HR en ICT in combinatie met goed projectmanagement en aandacht voor verandermanagement.

Sourcing en outsourcing van ICT dienstverlening
Veel organisaties denken na over sourcing, met name vanuit een kostenperspectief. Hier zijn ook zeker voordelen te behalen, maar alleen als dit de juiste manier wordt aangepakt. Veel organisaties handelen vanuit een bestaand "probleem" en denken dit "probleem" te kunnen outsourcen. De realiteit is dat de situatie dan alleen maar verslechterd. Ook hier is het weer van belang dat de uitgangspunten duidelijk bepaald zijn en dat de te realiseren doelstellingen vooraf helder zijn.
De meeste aandacht dient niet uit te gaan naar de ICT, maar naar de klantorganisatie. De vraagkant van ICT zal strak georganiseerd moeten zijn om succesvol te kunnen (out)sourcen.
top

Business-IT Alignment (BITA)
Dit onderwerp is bij uitstek een strategisch onderwerp. Vaak zien we de aandacht voor dit onderwerp bij de ICT afdeling, maar het hoort thuis op de tafel van de directie, de bestuurders of het MT.
BITA is slechts succesvol als de strategische business doelstellingen duidelijk zijn en de positie van ICT daarin bepaald is. Welke bijdrage levert ICT aan de bedrijfsdoelstellingen? Zijn er mechanismen om sturing te geven aan de planvormingsprocessen? Zijn deze op alle niveaus doorgevoerd (startegisch, tactisch, operationeel)?
Vragen als deze zijn het startpunt voor onze aanpak.
top

Kostenbesparing
Dit onderwerp is voor iedere organisatie van belang en staat zeker deze tijd volop in de belangstelling. Kostenbesparing is echter iets anders dan jaarlijks snijden in het budget. Dat brengt alleen maar schade toe en zorgt zelfs voor stijgende kosten op lange termijn. Laten we nu eens echt kijken naar de bijdrage van ICT aan de business. Alle kosten die aan de businesskant weer geld opleveren zijn uiteindelijk geen kosten maar investeringen. Inzicht in de kosten is daarom het startpunt en daar ontbreekt het vaak aan. Wordt van ieder project en iedere investering een businesscase gemaakt? Zijn begrippen als standaardisatie, architectuur, Legacy, SAAS, SOA en de Cloud u bekend en kijkt u hier actief naar? Wij helpen u om te kijken of dit voor uw organisatie een lange termijn oplossing is voor het beheersen van de operationele kosten.
top

Procesinrichting (ITIL/BISL/ASL)
Al sinds de jaren 80 worden veel organisaties ingericht volgens de best-practices van deze procesmodellen. Vooral ITIL is gemeengoed geworden binnen de wereld van ICT beheer. Toch zien we dat de meeste organisaties niet hoger scoren dan 2 op een CMM schaal van 5. We spreken wel van ITIL, maar voeren het in de praktijk niet uit. Processen zijn lastig en vervelend en beperken onze flexibiliteit. Dat is een aanname als je benadering verkeerd is en je slechts de theorie wil implementeren. Conversio heeft meer dan 15 jaar ervaring met succesvolle procesimplementaties. Ons geheim: Het gaat om de mensen die het moeten doen, niet om acedemische discussies pver de procesflow. Goed leiderschap en management zijn uiteindelijk cruciaal.
top

Klantgerichte ICT
Iedereen klaagt erover. Die ICT'ers zijn niet klantgericht en zijn communicatief beperkt. Ze luisteren niet en werken niet planmatig.
De symptomen zijn vaak herkenbaar, maar de vraag is waar de oorzaak licht. Het afschuiven op de houding en onwelwillendheid van de ICT'er zal u niet verder helpen. De waarheid is ook vaak anders en hangt samen met de inrichting van de beheerorganisatie de processen en het kennisniveau van de medewerkers. Met een eerste korte inventarisatie zien wij vaak al waar het zwaartepunt licht.

top

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
© Conversio 2012