Conversio management & consultancy
    

Interim Management

Consultancy

 

Project Management

 

 

Conversio Management & Consulting
Burgemeester Elsenlaan 329
2282 MZ Rijswijk
+31 10 820 8775
info@conversio.nl


 
 

 

Values@IT

Veel IT-organisaties hebben ermee te kampen: ze zijn niet in staat producten en diensten te leveren die aansluiten bij de wensen van de business en die een driver zijn voor betere business performance. IT heeft, in andere woorden, niet de volwassenheid om echtmeerwaarde te kunnen bieden.

Waar gaat het dan mis? Organisaties maken gebruik van methoden die hun sporen echt wel verdiend hebben. CMMI – Capability Maturity Model Integration – is een goed voorbeeld. Het probleem ligt dan ook niet bij de methode – het ligt meer aan het feit dat verbeterprogramma’s aan tunnelvisie lijden. Als je je processen en producten verbetert, zo is de gedachte, dan komt die volwassenheid vanzelf. Dat dat niet zo is moge duidelijk zijn.

Het resultaat is een geïntegreerd CMMI-cultuurwaardenframework. Daarmee kunnen we het culturele niveau van een organisatie meten en vaststellen in hoeverre het matcht met het CMMI-niveau waarnaar de organisatie streeft. Is de organisatie wel in staat om te voldoen aan de CMMI-eisen die ze zichzelf heeft opgelegd? Of is er sprake van een kloof tussen ambitie en haalbaarheid?

Voorbeeld van een CMMI-waarden metning
Voorbeeld van een rapportage

Leiderschap
Een IT-organisatie die de juiste cultuurwaarden wil borgen (waarden die conformeren aan een bepaald volwassenheidsniveau), heeft leiderschap nodig. Cultuurwaarden zijn dynamisch, worden voor een groot deel bepaald door de context waarin de organisatie zich bevindt. In een economische crisis komen andere waarden bovendrijven dan in een tijd van economische voorspoed. Het kan dus zijn dat de organisatie ‘mentaal’ een volwassenheidsniveau terugvalt. Om dit tegen te gaan is het van het grootste belang dat de leiders in een organisatie zich bewust en actief bezighouden met het cultiveren van de waarden die horen bij een bepaald volwassenheidsniveau. Als zij dat niet doen, dan zal de organisatie dat ook niet doen.

 

 

 
 
 

Cultuur en Cultuurwaarden
Wij hanteren in deze context de volgende definitie voor het begrip cultuur:
Definitie: Gewoonten en (gedrags)regels die bij een groep mensen, een beschaving en/of een organisatie horen.
Cultuur is op te breken in een aantal cultuurwaarden. Om die vast te stellen zijn we te rade gegaan bij Richard Barrett (www.valuescentre.com).

de zeven niveau's van organisatiebewustzijn

Op basis van zijn werk zijn wij in staat om cultuurwaarden te definiëren, aan te tonen en te meten en zo te kunnen inschatten wat mensen denken, doen en kunnen en waardoor ze worden gedreven. Zoals het onderstaande staatje laat zien maken we een onderscheid tussen negatieve en positieve waarden:
Positief: Verantwoordelijkheid, Prestatiegericht, Productiviteit, Duidelijkheid, Taakgericht, Financiële stabiliteit, Resultaatgericht, Teamwork binnen afdeling, Discipline, Ontwikkeling vaardigheden, …
Negatief: Bureaucratie, silo-mentaliteit, machtsmisbruik, lange uren, Verwarring, Voorzichtigheid, Hiërarchie, ....

 


 

Samen met de Paphos Group ontwikkelden wij Vlaues@ITDownload hier de Maturity@IT Whitepaper

 

Download hier de Pulse4Projects whitepaper.

 

adobe

U kunt deze downloads lezen met Adobe Reader. U kunt dit programma hier gratis downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
© Conversio 2012