Conversio management & consultancy
    

Interim Management

Consultancy

 

Project Management

 

Conversio Management & Consulting
Burgemeester Elsenlaan 329
2282 MZ Rijswijk
+31 10 820 8775
info@conversio.nl


 
 

 

Pulse4Projects

Grip & Controle op vertrouwen en commitment in Projecten
Het is al jaren bekend dat veel projecten mislukken, zeker in de IT industrie. De oplossing wordt echter gevonden in nog meer controle, nog meer planning, nog meer certificering, nog meer eisen aan de competenties van project managers. In onze optiek ligt de oplossing niet in dergelijke optimalisaties achter de komma. De veranderkunde stelt: ‘Als je blijft doen wat je hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen’. En als je optimaliseert wat bewezen heeft niet goed te werken, kom je niet veel verder.

Wij zijn ervan overtuigd dat het commitment aan het project van alle medewerkers en hun vertrouwen in een goede afloop, direct correleert met het uiteindelijke projectresultaat in termen van tijd, budget en kwaliteit. Kwaliteit en acceptatie staan dus niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar. Pulse4projects legt het verband tussen deze twee en geeft op basis daarvan een inschatting van het people-risico in het project. Download de Pulse4Projects whitepaper.

pulse_rapportage
Voorbeeld rapportage Pulse

 

 
 
 

 


De vertrouwen-commitment matrix

Pulse4projects is als een hartslag voor het project en meet periodiek, middels een online survey, hoe het met het vertrouwen en het commitment van de projectmedewerkers en de verschillende doelgroepen gesteld is.

Pulse geeft bovendien handvatten om de kwaliteit te borgen en de risico's te managen.

Met Pulse4Projects maakt u de people factor een integraal deel van uw project-management.
Pulse kan bovendien naadloos geïntegreerd worden binnen methodieken als PRINCE2.

 

 

 
     
© Conversio 2012