Conversio management & consultancy
    

Interim Management

Consultancy

 

Project Management

 

 

Conversio Management & Consulting
Burgemeester Elsenlaan 329
2282 MZ Rijswijk
+31 10 820 8775
info@conversio.nl


 
 

 

Diensten

Conversio geeft IT Management advies en vertaalt dit naar concreet realiseerbare oplossingen. De realisatie van het advies kan ook worden vormgegeven door Interim Management of Project Management.
Ter ondersteuning zijn ook trainingen mogelijk om uw medewerkers op het gewenste niveau te brengen.
De diensten bestaan dan ook uit:

Consultancy
Adviseren is een vak. Dat betekent dat er ook met een gestructureerde en beproefde methode gewerkt wordt. (Issue Based Consulting)
Door deze gestandaardiseerde methodiek wordt een consultancystudie snel en gefocussed uitgevoerd. Dit levert een gedegen, door feiten onderbouwd advies op. Dit alles in een kort tijdsbestek en dus voor een redelijke prijs. Uiteraard is dit gebaseerd op ruime kennis en ervaring binnen het specialisme en vakgebied IT Management..

Interim Management
Conversio staat voor verantwoordelijkheid. Dat betekent dat het geleverde advies ook tot uitvoering gebracht kan worden en een zorg uit handen genomen wordt. Op basis van het advies of op basis van uw vraag wordt het bedrijfsonderdeel naar het gewenste resultaat geleid. Uiteraard op basis van een duidelijk vooraf opgesteld en overeengekomen plan. Interim Management kan op basis van uurtarief, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Indien er sprake is van een meetbaar resultaat kan er ook een resultaatafspraak overeengekomen worden.

Project- en programma management
Veel veranderingen lopen spaak door slecht projectmanagement. Complexe veranderingen vragen om een goede sturing. Vaak is dit in projectvorm of wordt er een programma vormgegeven om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Conversio werkt op basis van de hoogste certificatie Prince2 en/of MSP. Indien gewenst spreken wij vooraf een doelstelling af en werken op basis van een resultaatafspraak.

Training
Trainingen zijn in eerste instantie vooral ter ondersteuning van het resultaat, vaak op basis van maatwerk.
Conversio heeft meer dan 15 jaar ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en beschikt over verschillende gecertificeerde trainers.

De trainingen m.b.t. management vaardigheden en soft skills zijn ondergebracht bij onze dochteronderneming de School voor Ontwikkeling
Door onze samenwerking met een aantal geaccrediteerde partners levert een training via Conversio vaak een korting op ten opzichte van de situatie waar u zich zelf bij deze opleider zou inschrijven.

Conversio kan de volgende trainingen voor u verzorgen:

 • ITIL (V2 en V3)
 • ISO/IEC 20000
 • BISL
 • ASL
 • Prince2
 • IPMA
 • MSP
 • Issue Based Consulting
 • SCRUM
 • Management vaardigheden
 • Adviesvaardigheden
 • Persoonlijke Ontwikkeling


top

 
 
 

Oplossingen

Conversio richt zich op concreet toepasbare oplossingen om Management of Change en de People Factor binnen IT Management meetbaar en beheersbaar te maken.

Samen met onze partner de Paphos Group leveren wij de volgende oplossingen.

Pulse4Projects
Grip op vertrouwen & commitment in projecten en programma’s door een Meet- en change tool, rapportages, workshops en gerichte interventies.

Values@IT
In lijn brengen van 4 niveau’s van Maturity en het mitigeren van de beperkende waarden (entropie), door het meten van deze culturele “Waarden” en de mate van entropie in de organisatie.

IRIS
Grip op de organisatorische implementatie van de verandering door Multimediale communicatie, en een opleidings- en coaching programma.

Download de flyer 'manage en measure the people factor in IT.

top

 


 

Ons Track record
Een kort overzicht van enkele gerealiseerde opdrachten om een beeld te geven van de mogelijkheden.

Voor een onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft Conversio de beheerorganisatie opnieuw ingericht ter voorbereiding op het beheer van een totaal nieuwe infrastructuur. Aansluitend is voor een interim periode het lijnmanagement ingevuld.

Voor het Ministerie van Defensie is het beheer van het landelijk netwerk geoptimaliseerd en is tijdelijk de regie (change management) gevoerd.

Voor een woningcorperatie in het zuiden van het land is het programmamanagement geoptimaliseerd en tijdelijk de IT manager vervangen.

Voor de grootste bank van Nederland is programmamanagement rondom de consolidatie van alle rekencentra vormgegeven en ingevuld op basis van het daarvoor geleverde advies.

Voor vele klanten zijn ITIL processen ingericht en/of is het procesmanagement op ITIL processen interim uitgevoerd.

Voor vele klanten wereldwijd zijn door Conversio
ITIL Service Management trainingen verzorgd.

Voor de grootste cooperatieve bank van Nederland zijn de beheerprocessen rondom het callcenter ingericht.

Voor één van de grootste adviesbureau's in Duitsland verzorgt Consulting Methodology een opleidingsprogramma voor hun consultants.

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
© Conversio 2012